Anasayfa
 MTBTR'de Bugün 
 Fotoğraflar 
2014 Bisiklet Katalogu
   
 
 Kurallar   IK   Biz Kimiz   İletişim ve Yardım   Hoş Geldin, üye girişi yapın Üye Girişi
 
22 . Ocak . 2021  
Sonsuz Vites
Yeni aktarma sistemleri

Sonsuz Vites

Çeviren: Tolga Durudoğan
13.10.2006

SDA Nedir?

Sürekli Değişken Aktarma (SDA), İngilizce'de CVT (Continious Variable Transmission) olarak geçer, iki kelimeyle şöyle özetleyebiliriz: Sonsuz Vites.

SDA sisteminin temel ilkeleri, 500 yıldan daha uzun bir süredir bilinmektedir ve Leonardo Da Vinci tarafından bulunmuştur. (Tanrım, bu insanların elinde bizim elimizdeki olanaklar ve üretim teknolojisi olsaydı bugün hangi noktada olurduk acaba?)

Sistemin işleyişi aslında oldukça basittir. Her bir yarisi, ekseni üzerinde bağımsız hareket edebilen 2 adet disk, sabit uzunlukta bir V-kayış ile birbirine bağlanır. Makaralardan bir tanesine eksenel doğrultuda uygulanan etki, diğer makaranın, kayışın uzunluğunu sabit tutabilmek için tepki vermesine neden olur. Ana kuvvetin uygulandığı disk "Giriş Diski", kuvveti sisteme aktaran diske ise "Çıkış Diski" adı verilir. Bu şekilde giriş ve çıkıs disklerinin yarıçapları dinamik olarak değiştirilerek, giriş diskine uygulanan kuvvetin her zaman sabit ve en uygun değerde olması sağlanır.

 CVT Basitlestirilmis Gosterim
CVT Basitlestirilmis Gosterim
Büyük boyut için tıkla!


Modern teknolojide, birazdan görecegimiz NuVinci'deki gibi farklı teknik ve yaklaşımlar kullanılsa da, ana ilke aynıdır.


NuVinci (Kaynak : http://www.fallbrooktech.com/)

Fallbrook Technologies tarafından geliştirilen ve patenti alınan NuVinci teknolojisi, gerek insan gücüyle çalışan, gerekse motorlu araçlar için, en pratik, ekomonik ve uyumlu sürekli değişken gezegensel (SDG, İngilizcesi CVP-Continious Variable Planetary) aktarma sistemidir.

(Mekaniğe aşina olmayanlar için belirtmeliyim ki, buradaki "gezegensel" tanımının bildiğimiz gezegenle ilgisi yoktur, bu tamamiyle dişlinin çalışma sisteminin güneş sistemlerine benzemesinden ötürü verilmis bir tanımlamadır. Gücün uygulandığı bir "güneş dişli" bu gücü etrafına dizilmiş olan "gezegen(planet) dişli"lere aktarır, bu planet dişliler de, bu gücü en dıştaki bir "çember dişli" ye aktararak, giriş torkunun artarak çıkışa iletilmesini sağlar. Tersi de mümkündür. Merak edenler için, internette yapacağınız "planet dişli" şeklinde bir arama, size oldukça çok kaynak gösterecektir.)

NuVinci SDG, fikir olarak, birçok uygulama içinden özellikle bisiklet, hafif elektrikli taşıt, traktör, otomobil kamyon ve hizmet sınıfı rüzgar türbinlerine uygundur.

NuVinci aktarımı, aktarma sisteminin giriş ve çıkış bileşenleri arasına yerleştirilmiş dönen ve yatan bilyeleri kullanır. Aktarma oranını değiştirmek için topların ekseni "yatırılır". Böylece "yatan" bilyelerin aktarma bileşenlerine temas eden yüzeylerinde etkin çap değişir, böylece aktarma oranı değiştirilir. Sonuçta, NuVinci SDG, sınır aralığı içerisinde, herhangibir noktaya kesintisiz ve atlamasız geçebilir, böylece, aktarma verimini en yüksek değerde tutar. Ayrıca normal dişli aktarmalarındaki gibi sarsıntı ve şoklar oluşmaz, böylece daha iyi hızlanma, performans ve aracın toplam veriminin diğer alışılagelmiş aktarma sistemlerine göre daha yüksek olması sağlanır.

 Fallbrook CVP
Fallbrook CVP
Büyük boyut için tıkla!


Alışılagelmiş sürekli değişken aktarma larla (SDA) karşılaştırıldığında ise, NuVinci SDG daha az karmaşık, dikkat çekecek kadar az parça içeren, üretim hattında daha kararlı kontrol ve ölçeklenebilirlik sağlayan, daha iyi kapatılmış ve üretim ve birleştirme için daha ucuz bir sistemdir.

NuVinci SDGyi Alışılagelmiş SDAlardan Ayıran Özellikler.

Fallbrook'un NuVinci sürekli değişken gezegensel (SDG) sürücüsü ve alışılagelmiş sürekli değişken aktarma (SDA) teknolojileri arasında belirgin bir fark vardır. Bir SDA, sabit vites sayısıyla sınırlandırılmış klasik dişli aktarmalara karşı, yüksek ve düşük sınırları arasında sonsuz oranlarda değişen bir aktarmadır.

SDA, aktarma sistemlerinin "kutsal kasesi" olarak tanımlanmıştır, çünkü, çok sayıda vitesi, kvramaları ve alışılagelmiş aktarma sistemlerinde bulunan diğer birçok parçayı gereksiz kılmış ve ortadan kaldırmıştır. Dişlilerin yerine, birçok SDA aktarma oranını yavaşça değiştiren bir veya daha fazla koni, disk, bilye, kayış, toroid veya başka şekilli aksam kullanır. Bu geometriler, giriş ve çıkış temas noktalarındaki etkin çapları değiştirerek, girişten çıkışa aktarılan hızın değişmesini sağlar.

SDAlar, geleneksel tasarımlardan kaynaklanan birçok doğal sorun sebebiyle, henüz yaygınlaşamamıştır. Bu sorunlar, aktarma kontrolünün zorluğu, düşük verimlilik, ölçeklenebilirlikte karşılaşılan güçlükler, sorgulanan çalışma sürekliliği ve güvenilirlik, yüksek maliyet ve diğerler etmenlerdir.

NuVinci SDG, diğer SDA'ların üzerinde, alışılagelmiş mekanik aktarmalar kadar iyi olan ufak bir ilerlemedir. Bu avantajlar şunlardır:

Daha yüksek torka dayanabilir
Daha küçük boyut/düşük ağırlıktadır
Kolayca ölçeklenebilir
Daha basittir
Uyarlanabilir ve çok yönlüdür
Genel performansı daha iyidir
Paketlemesi kolaydır
Üretim ve bakım maliyetleri daha düşüktür

NuVinci Aktarma Nasıl Çalışır?

NuVinci SDG, mekanik aktarma kullanan ürünlerin hemen hepsinde uygulanabilen sürekli değişken bir sistemdir. NuVinci teknolojisi, toroid çekişli SDA ile gezegen dişli düzenlemesinin kendinikanıtlamış çok yönlülüğünü biraraya getirir.

Bu sistem, aynen toroid aktarmalarda olduğu gibi, torku iletmek için yuvarlanarak çekiş mantığını kullanır. Buna karşın, toroid SDAlardan farklı olarak, aktarılan torku, kendi doğasındaki kararlı düzenlemesi içinde birkaç bilye üzerine dağıtır. Böylece daha az toplam sıkışma kuvveti gerekli olur ve dayanıklılık, kontrol kararlılığı ve tork yoğunluğu belirgin şekilde artar.

Bu düzenleme, NuVinci aktarmasını, bir SDAnın sürekli ve yumuşak güç aktarması ile gezegen dişli sistemini birleştiren yegane uygulama yapar. Tork girişleri normal gezegen dişli sistemlerindeki gibi toplanabilir veya bölünebilir. Oran kontrolü kararlıdır ve gezegensel aktarmalarda olduğu gibi aktarmanın merkez çizgisinden harekete geçirilebilir. Parça geometrileri basit ve üretim için görece basittir, ve birçok uygulamada aşırı güç tüketimi ve yüksek basınçlı hidrolikler gerektirmez.

NuVinci SDG, kesintisiz hız değiştirme karakteristiklerinden ötürü, yakıtlı uygulamalar gibi alanlarda harcanan enerji azaltır, örneğin bir benzinli motorda, motorun en verimli aralıkta çalışmasını sağlar. Genel olarak, NuVinci SDGnin mekanik ve üretim karakteristikleri, geleneksel SDA ve adımlı aktarmalara göre maliyeti düşürürken, performans ve güvenilirliği arttırır.

Sonuç olarak, NuVinci SDG, birçok mekanik sistemde, gezegensel otomatik aktarmaların yerini alabilir.

NuVinci SDGnin Esas Üstünlükleri

Alışılagelmiş aktarma teknolojilerine karşılık NuVinci SDG şunları sağlar:

Daha az karmaşıklık: Alışılagelmiş aktarmalara göre bariz bir şekilde daha parça vardır ve üretim için daha ucuzdur.
Sistemin genel veriminde artış: NuVinci SDG ile, motorun en verimli hızda çalıştırılması mümkündür.
Daha iyi hızlanma ve en uygun performans: Hızlanma -aracın hızlanma sınırlarına bağlı olarak- daha çabuk ve yumuşak olur, çünkü motor en performanslı bölgede çalıştırılır.
Kolay vites geçişi: Dişlilerden kaynaklanan şok ve sarsıntı yoktur.
Hızı ve oranı değiştiriken birçok girişi kabul etme, tork yönetimi , tekli veya çoklu güç çıkışları: Bir NuVinci aktarması, bu görevlerin tümünü eşzamanlı yerine getirmek için en pratik SDA çözümüdür.
Hız-talep kontrolü çözümüne tercih edilen tork-talep desteği: NuVinci SDG, tork-talepli sistemlerin doğasında bulunan düşük hızlardaki hızlanma sorununu çözer.
Ölçeklenebilirlik ve kullanılabilirlik: Teknoloji, yüksek ölceklenebilirliğe sahiptir. Dört bilyeyle düşük tork uygulamasının tasarım ve gerçeklenmesi, aynı zamanda sekiz ila onaltı bilye kullanılarak aynı basit parçaların yüksek tork uygulamasında kullanılabilmesini sağlar. Ayrıca çok geniş bir sahada kullanılabilir.
Geliştirilmiş tırmanış: NuVinci SDG, vites seçimi gerektiren geleneksel dişli sistemlerin tersine, tırmanışın istenen hızda ve uygun bir viteste yapılmasını sağlar.

Farklı SDA çözümlerine karşın, NuVinci CVP şunları sunar:

Eş eksenli giriş ve çıkış: Giriş ve çıkış eksenlerinin aynı olması, aktarma sistemini daha basit, daha küçük, paketlemesi kolay ve daha hafif yapar.
Daha iyi tork yoğunluğu: Bir NuVinci SDG, büyük miktarlardaki torku görece küçük bir bölgede iletir. Diğer SDAlardan daha hafif ve daha küçüktür, çünkü, torku belirli sayıdaki birçok bilyeyle oluşturulan çekiş temas noktalarına dağıtması sebebiyle bir denge miline gerek duymaz.
Düşük üretim maliyeti: Aktarma basit geometri ve çok basit parçalar kullanır. Ayrıca NuVinci SDG geniş bir yelpazedeki araçlara, birçok durumda, değişiklik gerektirmeden uyarlanabilir.
Düşük kontrol maliyeti: Aktarma kontrolü kararlı ve doğrusaldır, ayrıca bir ana kontrol sistemi gelistirmeyi gerektirmez.
Güç yolunun değişebilirliği: Teknoloji, geniş bir aralıktaki uygulamalara güç yolu değişimi talebi veya seçeneği ile kolayca uydurulabilir.
Ölçeklenebilirlik: NuVinci SDGnin basit tasarımı ve az parça içermesi, onu kolayca ölçeklenebilir yapar.

NuVinci Teknolojisi İçin Uygulama Alanları

Fallbrook, NuVinci technolojisini uygulamak üzere başlangıç olarak altı ana endüstri dalı belirlemiştir:

- Bisikletler
- Hafif elektrikli araçlar (HEA, İngilizcesi "Light electric vehicle"-LEV)
- Otomobiller
- Arazi araçları vehicles
- Tarım makinaları
- Rüzgar enerjisi


Fallbrook'un bu endüstrileri seçme nedenleri:

- Üreticiler tarafından erken uygulama için yüksek potansiyel
- Geniş satış alanı
- Hızlı satışa sunabilme potansiyeli
- Gelişmiş teknoloji ile rekabet avantajı arayan şirketler


Canlandırmayı görmek için şu adrese bakabilirsiniz : http://www.fallbrooktech.com/02_Demo.asp


NuVinci CVP kullanan ilk elektrikli bisiklet ve scooterın, 2006 sonbaharında piyasaya çıkması planlanıyor. Zafer dişli sistemlerinin mi, yoksa sonsuz vitesin mi? Bunu bekleyip hep birlikte öğreneceğiz.

Çeviren : Tolga Durudoğan
http://tolga_durudogan.sitemynet.com
http://pedalgurusu.sitemynet.com


 

 
Yayın Sponsoru
  Atölye

Panaracer İç Lastiksiz Tamir Seti
İç lastiksiz (UST) sistemlerin dağ bisikletinde artık önemli yer tuttuğu aşikar. Bu sistemlerin daha fazla konfor, daha düşük bası ... Devamı » » » 

Hırsızlığa Karşı Basit Önlemler
Bisiklet hırsızlığı her ne kadar arka planda kalan bir konu olarak gözükse de, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de bisi ...
Devamı » » » 

Zincir Atınca Ne Yapmalı?
Orta arttırıcı civarlarında zincir atması bisiklet sürerken çok can sıkıcı. Hatırlarsanız geçtimiz yıl Fransa Turu'nun galibini zi ...
Devamı » » » 

Mar.11 Bisiklet Atölyesinde Neler Olmal...
Auğ.09 Ön ve Arka Amortisörler Nasıl Ay...
Ksm.08 Bayanlara Resimli Lastik Tamiri
Haz.08 Disk Frenlerin Yan Etkileri
Oca.08 Disk Yamulursa Ne Yapmalı?
Ksm.07 Amortisör Montajında İncelikler ...
Eyl.07 Pilli Far Kullananları Uyarmak L...
Auğ.07 HTII Aynakol Montajının Püf Nokt...
Tem.07 Kadroda Çizikler
May.07 Çekiş Sisteminde Uyum Soruları
Mar.07 Aynakol Dişlilerinin Değişimi
Şub.07 Bu Kodlar da Nesi?
Oca.07 Görünmeyen Gramlar
Ara.06 Karbon Keserken Nelere Dikkat Ed...
Eki.06 Sonsuz Vites
Eki.06 Rapidfire
Auğ.06 SID'lerde Lockout Sistemi
May.06 Çekiş Sistemi Tüyoları
May.06 Bisiklet Çantası Yapıyoruz
Nis.06 Jant Telinde Lehim
Mar.06 Disk Fren Soruları
Oca.06 RockShox Psylo Race Bakımı
Atölye Arşivi

 

  Bu yayın 24323 kez okundu.
  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır. Bu yazı yazarın sorumluluğundadır.
  Hukuki bir durumda MTBTR.com sorumlu tutulamaz.


 

 
  Yarış Dünyasından  |  Atölye  |  Panorama  |  Teknoloji - Donanım  |  Patika  |  Sağlık ve Antrenman  | 
  Biz Kimiz  |  İletişim ve Yardım  |  İnsan Kaynakları

Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları |  mtbtr.com™ 2001 - 2015